Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

trung bình cộng excel

Trong các hàm cơ bản trên Excel, nhóm hàm tính toàn như hàm SUM, hàm Average,… được nhiều người sử dụng. Hàm Average trên Excel dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong bản tính, hỗ trợ tính toán nhanh hơn trong dãy số dài. Cú pháp hàm Average cũng như cách sử dụng rất đơn giản, không phức tạp như hàm tính trung bình có điều kiện Averageif trên Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng hàm Average trên Excel.

 • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
 • Cách dùng hàm Lookup trong Excel
 • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

1. Hướng dẫn dùng hàm Average Excel

Cú pháp hàm Average là =AVERAGE(number1,[number2],…).

[external_link_head]

Trong đó:

 • number1: đối số thứ nhất có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số mà các bạn muốn tính trung bình, bắt buộc.
 • number2: là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà các bạn muốn tính trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Người dùng cần lưu ý khi sử dụng:

 • Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số.
 • Đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì hàm tự động bỏ qua, riêng giá trị 0 sẽ được tính.
 • Những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản khi nhập trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được đếm.
 • Nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số sẽ báo lỗi.

Chúng ta sẽ lấy ví dụ với bảng dữ liệu dưới đây, tính trung bình điểm số của từng học sinh.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Bước 1:

Tại ô điểm số trung bình đầu tiên cho học sinh đầu tiên, người dùng nhập công thức =AVERAGE(C2,D2,E2) rồi nhấn Enter.

[external_link offset=1]

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Bước 2:

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây. Trong trường hợp kết quả ra số thập phân như hình và muốn làm tròn, bạn đọc tham khảo bài viết Các cách làm tròn số trên Excel.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Để tính trung bình cộng của những ô tiếp theo, người dùng chỉ cần trỏ chuột vào ô kết quả đầu tiên và dùng chuột kéo xuống các ô phía dưới.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

2. Sửa lỗi #VALUE dùng hàm Average

Trong khi sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng dữ liệu trên Excel, người dùng sẽ gặp một số lỗi phổ biến như báo lỗi #VALUE!. Lỗi này xảy ra khi đối số trong phép tính mà hàm Average không thể diễn giải các giá trị đó là giá trị số.

Với hình dưới đây thì ô F2 đang báo lỗi #VALUE! vì trong phép tính có ô E2 chứa giá trị #VALUE.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Để khắc phục lỗi #VALUE!, bạn cần dùng thêm 2 hàm IF và hàm ISERROR bỏ qua vùng tham chiếu chứa lỗi, để tính trung bình các giá trị bình thường còn lại.

Công thức hàm là =AVERAGE(IF(ISERROR(C2:E2),””,C2:E2)).

[external_link offset=2]

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Do đây là công thức mảng nên người dùng cần nhập tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để hiển thị 2 dấu ngoặc đầu và cuối hàm. Nếu không có dấu ngoặc kết quả vẫn sẽ báo lỗi.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Kết quả sẽ hiển thị như dưới đây. Ô E2 sẽ không được tính trong phép tính.

Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel

Trên đây là cách sử dụng hàm Average tính trung bình cộng trên Excel. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần khoanh vùng dữ liệu cần tính. Ngoài ra cách sửa lỗi #VALUE! trên có thể áp dụng cho lỗi #N/A, #NULL, #p/0!,… của hàm Average.

Xem thêm:

 • Cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel
 • Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trên Excel
 • Hướng dẫn cách dùng hàm DAVERAGE trong Excel

Chúc các bạn thực hiện thành công![external_footer]

Scores: 4.9 (12 votes)