Cách để Chụp màn hình trên máy tính Dell

chup man hinh may tinh dell

Sử dụng Windows 8 và 10

 1. 1

  Đi đến trang muốn chụp màn hình. Toàn bộ nội dung trên màn hình (ngoại trừ con trỏ chuột) sẽ được chụp khi bạn chụp màn hình, kể cả thanh tác vụ.

  [external_link_head]
  • Ví dụ, bạn có thể mở đoạn hội thoại Facebook với bạn bè.‎
 2. 2

  Tìm phím PrtScr. Phím “Print Screen” thường nằm ở bên phải phía trên bàn phím Dell. Không giống kiểu bàn phím của dòng máy tính khác, phím “Print Screen” thường là phím trống không có chữ.

  • Phím “Print Screen” có thể in chữ theo nhiều cách khác nhau, nhưng “PrtSc” và “Prnt Scr” là hai chữ phổ biến nhất.
 3. 3

  Tìm phím Win. Phím này có biểu tượng Windows ở trên thường nằm ở góc trái phía dưới máy tính Windows.

 4. 4

  Nhấn Win PrtScr cùng một lúc. Màn hình sẽ tối đi trong một thời gian ngắn, báo hiệu màn hình đã được chụp.

  • Nếu màn hình không tối đi, bạn có thể giữ phím Win và ấn mạnh phím PrtScr.
 5. 5

  Mở trình đơn Start. Thao tác bằng cách nhấn phím Win hoặc nhấp vào biểu tượng Windows ở góc trái phía dưới màn hình. Trình đơn Start sẽ mở ra với con trỏ chuột trong khung “Search”.

 6. 6

  screenshots vào Start. Bạn sẽ nhìn thấy thư mục có tiêu đề “Screenshots” xuất hiện ở phía trên cửa sổ Start.

 7. 7

  Nhấp vào thư mục Screenshots. Thực hiện bước này để mở thư mục; bạn sẽ tìm thấy ảnh chụp màn hình bên trong.

  • Thư mục Screenshots được tạo trong thư mục Pictures sau khi bạn chụp ảnh màn hình đầu tiên.

Sử dụng Windows XP, Vista, and 7

 1. 1

  Đi đến trang muốn chụp màn hình. Toàn bộ nội dung trên màn hình (ngoại trừ con trỏ chuột) sẽ được chụp khi bạn chụp màn hình, kể cả thanh tác vụ.

  [external_link offset=1]
  • Ví dụ, bạn có thể mở đoạn hội thoại Facebook với bạn bè.‎
 2. 2

  Xác định phím PrtScr. Phím “Print Screen” thường nằm ở bên phải phía trên bàn phím Dell. Không giống kiểu bàn phím của dòng máy tính khác, phím “Print Screen” thường là phím trống không có chữ.

  • Phím “Print Screen” có thể in chữ theo nhiều cách khác nhau, nhưng “PrtSc” và “Prnt Scr” là hai chữ phổ biến nhất.
 3. 3

  Nhấn PrtScr. Thực hiện bước này sẽ sao chép hình ảnh màn hình vào vùng lưu trữ tạm thời của máy tính, từ đó bạn có thể dán vào phần mềm cho phép lưu thành hình ảnh.

  • Một số bàn phím Dell có chữ “PrtSc” in bằng màu khác với màu phím thường (ví dụ như màu trắng). Nếu như vậy bạn cần nhấn Fn ở góc trái bàn phím đồng thời nhấn PrtScr.
 4. 4

  Mở trình đơn Start. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows (Windows Vista và 7) hoặc Start (Windows XP) ở góc trái phía dưới màn hình, hoặc bạn có thể nhấn phím Win.

 5. 5

  paint vào trình đơn Start. Bạn sẽ thấy phần mềm Paint xuất hiện ở phía trên cửa sổ trình đơn Start.

  • Đối với Windows XP, nhấp vào All Programs rồi sau đó chọn Accessories.
 6. 6

  Nhấp vào biểu tượng Paint. Biểu tượng có hình giống chiếc cốc cắm đầy cọ vẽ (Windows XP và Vista) hoặc bảng màu (Windows 7).

 7. 7

  Giữ Ctrl và nhấn V. Tháo tác này sẽ dán hình ảnh được chụp vào trong Paint.

 8. 8

  Nhấp vào File (Tệp). Mục nằm ở góc trái phía trên cửa sổ Paint.

 9. 9

  Nhấp vào Save (Lưu). Bước này sẽ mở cửa sổ để bạn đặt tên cho tập tin.

 10. 10

  Gõ tên rồi nhấp vào Save. Bước này sẽ lưu ảnh chụp màn hình vào vị trí lưu mặc định của máy tính, thường là trong thư mục Documents.

  • Bạn có thể thay đổi vị trí lưu bằng cách nhấp vào thư mục ở thanh bên trái.

Sử dụng Snipping Tool

 1. 1

  Mở trình đơn Start. Thực hiện bằng cách nhấn phím Win, hoặc nhấp vào biểu tượng Windows ở góc trái phía dưới màn hình.

  • Snipping Tool không có trong Windows XP.
 2. 2

  snipping tool vào Start. Bước này sẽ hiển thị biểu tượng Snipping Tool ở phía trên cửa sổ Start.

 3. 3

  Nhấp vào biểu tượng Snipping Tool. Biểu tượng có hình cây kéo. Bước này sẽ mở ứng dụng Snipping Tool.

 4. 4

  [external_link offset=2]

  Nhấp vào Mode (Chế độ) hoặc &# x25BC;. Bước này sẽ mở trình đơn thả xuống cùng với những tùy chọn chụp màn hình sau đây:

  • Free-form Snip (Snip hình tự do) – Tùy chọn này cho phép bạn dùng con chuột vẽ hình bất kỳ. Khu vực bên trong hình sẽ được chụp làm ảnh màn hình.
  • Rectangular Snip (Snip hình chữ nhật) – Đây là hình mặc định, và cho phép bạn vẽ hình chữ nhật với tỷ lệ bất kỳ để làm ảnh chụp màn hình.
  • Window Snip (Snip cửa sổ) – Tùy chọn này chụp màn hình cửa sổ cụ thể, cũng giống như ấn giữ Alt và nhấn Print Screen. Bạn có thể chọn cửa sổ muốn sử dụng.
  • Full-screen Snip (Snip toàn màn hình) – Tùy chọn này chụp ảnh toàn bộ màn hình, nhưng không hiển thị cửa sổ Snipping Tool.
 5. 5

  Nhấp vào khung hình. Khung hình sẽ được áp dụng vào khuôn ảnh chụp màn hình.

 6. 6

  Thay đổi viền. Theo mặc định, toàn bộ snip có viền đỏ xung quanh. Bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp vào nút Options (Tùy chọn). Bước này sẽ mở cửa sổ mới, cho phép bạn vô hiệu hóa phần viền hoặc đổi màu.

 7. 7

  Nhấp vào New (Tạo mới). Mục nằm ở bên phải thanh Snipping Tool. Màn hình sẽ tối đi, và con trỏ chuột chuyển thành vạch chữ thập.

 8. 8

  Nhấp và kéo chuột ngang màn hình. Khi thực hiện bước này, một hình chữ nhật sẽ xuất hiện và bao quanh khu vực đã chọn.

  • Nếu chọn Full-screen Snip, thao tác nhấp New sẽ chụp lại màn hình.
 9. 9

  Thả chuột. Bước này sẽ chụp lại toàn bộ nội dung trong khu vực hình chữ nhật.

 10. 10

  Nhấp vào File. Mục nằm ở góc trái phía trên trang ảnh chụp màn hình.

 11. 11

  Nhấp vào Save as (Lưu thành). Tùy chọn nằm gần giữa khung thả xuống.

 12. 12

  Gõ tên, sau đó nhấp vào Save. Bước này sẽ lưu ảnh chụp màn hình vào vị trí lưu hình ảnh mặc định của máy tính, thường là thư mục Pictures.

  • Bạn có thể thay đổi vị trí lưu bằng cách nhấp vào thư mục ở thanh bên trái.

Về bài wikiHow này

Trang này đã được đọc 123.781 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

[external_footer]

Scores: 4.9 (15 votes)