Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng

cách đánh số trang trong word 2010 không tính trang bìa

Trong soạn thảo văn bản việc số trang là rất cần thiết, nhưng cách đánh số trang trong Word bỏ trang bìa, cách đánh số trang bỏ trang đầu tiên trong word 2010, 2013, 2016 hoặc trang bất kỳ không phải ai cũng biết.

[external_link_head]

Bài viết hôm nay Top thủ thuật sẽ hướng dẫn bạn cách:

 • Đánh số trang trong word
 • cách đánh số trang bất kỳ trong word 2010
 • cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010
 • bỏ đánh số trang bất kỳ trong word

Tham khảo: Cách đánh số trang trong excel

Cách đánh số trang trong Powerpoint

Cách đánh số trang trong word

Cách đánh số trang trong Word 2010 cũng tương tự như word 2013, 20016 là một phần quan trọng trong quá trình soạn thảo văn bản.

[external_link offset=1]

 • Khi đánh số trang trong word bạn cần ghi nhớ:
 • Cách đánh số trang trong Word 2010 từ trang đầu tiên
 • Cách đánh số trang word từ một trang bất kì
 • Cách đánh số trang bắt đầu từ số 0 hoặc số lớn hơn 1

=> Tất cả những nội dung này bạn có thể tìm hiểu tại bài viết: Cách đánh số trang trong Word 

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010

Bước 1: Di chuyển con trỏ tới đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.

Bước 2: Chọn Page Layout -> Breaks -> Next Page.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng Breaks -> Next Page” width=”669″>
Đánh số trang trong Word trừ trang bìa

Bước 3: Chọn Insert -> Page numbers -> Format page numbers.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng Page numbers -> Format page numbers” width=”999″>
Hướng dẫn cách đánh số trang bỏ trang đầu

Tại đây bạn có thể chọn kiểu số của trang và số trang bắt đầu mà bạn muốn.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng
Cách đánh số trang trong Word bỏ trang bìa

Bước 4: Insert -> Footer /Header hoặc Page Number để thêm số trang hoặc định dạng lại kiểu số trang.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng Footer /Header hoặc Page Number” width=”1024″>
bỏ đánh số trang đầu trong word 2010

Bước 5: Bạn nhấn vào phần Header hoặc phần Footer sẽ hiện 2 section khác nhau ở trang mà bạn muốn đánh số trang đầu tiên.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng
Đánh số trang Word bỏ trang bìa

Bước 6: Như vậy các bạn đã đánh số trang cả 2 section để xóa số trang ở section 1 các bạn cần ngắt liên kết giữa 2 section bằng cách nhấn bỏ màu vàng của Link to Previous trong phần Design của Header & Footer Tools.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng
bỏ đánh số trang

Bước 7: Sau khi đã ngắt 2 section -> Footer Section còn lại ở trang trước trang bắt đầu mà mình đánh dấu và xóa số trang và kiểu đánh dấu trang -> Close Header and Footer.

[external_link offset=2]

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng
cách đánh số trang bỏ trang đầu

Bước 8: Kết quả là trang lúc trước chúng ta chỉ con trỏ đã là trang đầu tiên.

Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010 dễ dàng
Hướng dẫn cách đánh số trang trừ trang bìa

Thật dễ dàng đúng không nào. Bài viết trên mình đã hướng dẫn các bạn cách đánh số trang trong Word bỏ trang bìa, bỏ đánh số trang đầu trong word 2010. Chúc các bạn thành công!

Các từ khóa tìm kiếm liên quan:

 • cách đánh số trang trừ trang bìa
 • đánh số trang trừ trang bìa
 • đánh số trang trừ trang đầu
 • cách đánh số trang trong word 2010 trừ trang bìa
 • bỏ đánh số trang đầu
 • bỏ đánh số trang trong word
 • cách bỏ đánh số trang đầu tiên trong word 2010
 • cách bỏ đánh số trang trong word
 • cách đánh số trang bỏ 2 trang đầu
 • cách đánh số trang bỏ trang đầu
 • cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word 2010
 • đánh số trang bỏ trang đầu
 • đánh số trang trong word bỏ trang đầu

Top Thủ Thuật

Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống…

[external_footer]

Scores: 4.6 (12 votes)