Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010

Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010

Bạn muốn chuyển tài liệu từ PowerPoint sang Word, Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách chuyển đơn giản thay vì ngồi copy từng slide trong PowerPoint sang Word, đơn giản hiệu quả. Bên dưới là cách chuyển từ PowerPoint 2007, 2010 sang Word

1. Đối với PowerPoint 2007.

[external_link_head]

Bước 1: Các bạn cần mở file PowerPoint cần chuyển nội dung sang Word.

Bước 2: Chọn biểu tượng Office Button -> Publish -> Create Handouts in Microsoft Office Word.

Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Send to Microsoft Office Word các bạn chọn kiểu để xuất nội dung ra Word. Có 5 kiểu xuất:

[external_link offset=1]

Notes next to slides: Ghi chú bên phải slides.

Blank lines next to slides: Dòng trống bên phải của slides.

Notes below sides: Ghi chú bên dưới slides.

Blank lines below slides: Dòng trống bên dưới slide.

Outline only: Dạng văn bản (chỉ có chữ không có nền slide).

Sau khi chọn kiểu xuất nội dung các bạn nhấn OK

Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010

2. Đối với PowerPoint 2010.

[external_link offset=2]

Bước 1: Mở file PowerPoint cần chuyển.

Bước 2: Chọn File -> Save & Send.

Bước 3: Chọn Create Handouts trong File Types và chọn Create Handouts trong Create Handouts Microsoft Word.

Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010

Bước 4: Xuất hiện hộp thoại Send To Microsoft Word các bạn chọn kiểu xuất nội dung và nhấn OK.

Cách chuyển PowerPoint sang Word 2007, 2010 [external_footer]

Scores: 4.7 (13 votes)