Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

Trong lúc làm việc trên bảng tính đôi lúc bạn muốn chèn checkbox trên excel để người dùng chọn hay check vào. Bài viết này sẽ hường dẫn bạn cách chèn checkbox trên excel 2007, excel 2010 và excel 2013.

1. Chèn checkbox trên excel 2007

[external_link_head]

Cách 1

: vào menu Insert > Symbol

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Chọn Font Wingdings, kéo thanh trượt xuống để tìm checkbox, rồi nhấn Insert

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

Cách 2: Trước hết ta cho hiện menu Developer Tool: bằng cách vào menu Excel option

[external_link offset=1]

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Chọn Popular --> check vào Show Developer Tab in the Ribbon

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Sau đó ta thấy Tab Developer xuất hiện trên thanh công cụ của Excel 2007. Ta chọn Developer > Chọn menu Insert > chọn Checkbox.

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Hình ảnh sau khi chèn checkbox trong excel 2007

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

2. Cách chèn checkbox trong excel 2010

Cách 1: giống như excel 2007, Vào menu Insert > Chọn Symbol > chọn font Wingdings > tìm checkbox

Cách 2

: Vào menu File > chọn Option

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

[external_link offset=2]

– Chọn Customize Ribbon > chọn Main Tabs > check vào Developer để hiện Tabs Developer trên thanh công cụ excel 2010

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Chọn tab Developer > chọn Inserts > chọn checkbox.

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

– Để checked hay unchecked checkbox: click phải lên checkbox chọn Format control

Cách chèn checkbox trên Excel 2007, 2010

Chúng tôi xin cảm ơn. xin chúc các bạn thành công ! [external_footer]

Scores: 4.3 (12 votes)