Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Để làm việc hiệu quả và đảm bảo dữ liệu trên máy tính Windows 10 thì chúng ta thường phân chia thành các user khác nhau nếu máy tính có từ 2 người sử dụng trở lên. Nếu bạn chưa biết các cấp quyền Admin cho user trong Windows 10 như thế nào thfi bạn hãy tham khảo bài hướng dẫn sau đây nhé!

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

[external_link_head]

Cách 1: Thiết lập phân quyền admin cho từng tài khoản

Để thực hiện cách này thì bạn phải đăng nhập vào máy tính với tài khoản admin thì mới phân quyền admin cho tài khoản phụ được. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Start (1) => Settings (2).

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Bước 2: Bạn chọn mục Accounts.

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

[external_link offset=1]

Bước 3: Bạn chọn Family & other users (1). Tiếp theo bạn click vào tài khoản cần phân quyền và chọn Change account type (2).

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Bước 4: Bạn click vào mục Standard User và chuyển sang quyền Administrator (1) => OK (2).

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Sau đó bạn quay trở lại thì chúng ta có thể thấy tài khoản trên đã chuyển thành tài khoản Administrator rồi.

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Cách 2: Tạo tài khoản Administrator từ tài khoản thường

Trong trường hợp bạn đang đăng nhập dưới quyền tài khoản thường thì chúng ta không thể nâng cấp tài khoản thường lên tài khoản Admin được mà chúng ta chỉ có thể tạo mới một tài khoản Admin. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Search (1) => nhập từ khóa command prompt (2) => Run as administrator (3).

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Bước 2: Bạn nhập lệnh sau và Enter.

net user administrator /active:yes

[external_link offset=2]

Nếu có dòng thông báo The command completed successfully hiện lên là được. Sau đó bạn hãy khởi động lại máy để đăng nhập tài khoàn admin.

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Bước 3: Sau khi bạn khởi động lại máy thì bạn hãy chọn tài khoản tên là Administrator (1) và click Sign in (2) để đăng nhập.

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Và cuối cùng chúng ta đăng đăng nhập thành công tài khoản Admin, bạn có thể kiểm tra trong mục Settings => Accounts.

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Với hướng dẫn câp quyền admin cho User trong bài viết thì bạn có thể sử dụng máy tính với quyền quản trị và thực hiện những thay đổi mang cấp hệ thống. Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.4 (11 votes)