Cách ẩn hoặc hiển thị giá trị bằng 0 trong Excel

Cách ẩn hoặc hiển thị giá trị bằng 0 trong Excel

Excel là công cụ văn phòng của Microsoft Office có nhiều tính năng ưu việt phục vụ cho nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, các tiện ích của Excel không phải ai cũng nắm được. Một trong số đó là cách ẩn hoặc hiển thị các giá trị bằng 0 trong Excel.

Khi làm việc trên bảng tính trong Excel, giá trị của ô dữ liệu tính toán bằng 0 sẽ không ảnh hưởng gì đến việc nhập dữ liệu hay các thao tác liên quan tới các ô khác trong Bảng tính của Excel. Thế nhưng vì nhiều lý do mà người dùng không muốn hiển thị số 0 trên bảng tính. Dưới đây, DTC sẽ hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản để bảng tính trong Excel ẩn đi số 0 và cách hiển thị số 0 phục vụ cho quá trình sử dụng của bạn.

 

1. Cách ẩn giá trị bằng 0 trong Excel

Các bước ẩn giá trị bằng 0 trong 1 sheet của Excel đối với:

+ Microsoft Excel 2010: chọn File –> Options –>Advanced –>Display options for this worksheet –> Bỏ chọn vùng Show a zero in cells that have zero value => OK

+ Microsoft Excel 2007: chọn Office Button–> Excel Options –> Advanced –> Display options for this worksheet–> Bỏ chọn vùng Show a zero in cells that have zero value =>OK

=> Tất cả các giá trị bằng 0 trong Sheet đó sẽ ẩn đi

[external_link_head]

Cách ẩn hoặc hiển thị giá trị bằng 0 trong Excel

Màn hình hiển thị cách bỏ chọn

[external_link offset=1]

Các bước ẩn giá trị bằng 0 trong 1 ô hoặc vùng chọn của Excel

Ctrl +1 –> Custom –> xóa General  –> thay bằng 0;-0;;@ –> OK

Cách ẩn hoặc hiển thị giá trị bằng 0 trong Excel

Màn hình chọn định dạng

2. Cách hiển thị giá trị bằng 0 trong Excel

 Các bước hiển thị giá trị bằng 0 trong 1 sheet của Excel: ta làm ngược lại đối với bước ở trên

+ Microsoft Excel 2010: chọn File –> Options –>Advanced –>Display options for this worksheet –> tích chọn vùng Show a zero in cells that have zero value => OK

+ Microsoft Excel 2007: chọn Office Button–> Excel Options –> Advanced –> Display options for this worksheet–> tích chọn vùng Show a zero in cells that have zero value =>OK

=> Tất cả các giá trị bằng 0 trong Sheet đó sẽ hiển thị

Các bước hiển thị giá trị bằng 0 trong 1 ô hoặc vùng chọn của Excel

Ctrl +1 –> Custom –> xóa 0;-0;;@ –> thay bằng General –> OK

[external_link offset=2]

Như vậy, chúng ta đã “bỏ túi” nhanh chức năng này của excel và có thể lôi ra sử dụng bất cứ lúc nào. Ngoài cách cài đặt bảng tính trên, chúng ta có thể sử dụng định dạng kiểu số hoặc định dạng điều kiện để làm.

============================

[external_footer]

Scores: 4.4 (19 votes)