Bỏ đánh số trang đầu tiên trong Word 2010 – Học tin học văn phòng cơ bản

Bỏ đánh số trang đầu tiên trong Word 2010 – Học tin học văn phòng cơ bản

Dưới đây là video hướng dẫn bạn cách bỏ đánh dấu trang đầu tiên trong word 0908603917, và dưới video là bài viết làm rõ các thủ thuật này.

Có đôi khi bạn không muốn Word đánh số trang đầu tiên hoặc một số trang đầu tiên vì phần đầu là bìa, mục lục hoặc trang giới thiệu.

[external_link_head]Để Word nhận biết và đánh số từ những trang sau trang đầu, bạn phải chia văn bản thành các section, ngắt liên kết giữa chúng. Sau đó bạn cho hiện số trang và chọn số bắt đầu.

1. Click vào phần văn bản bạn muốn chia section

2. Click Page Layout > Breaks > Next Page.

[external_link offset=1]3. Double-click vào vùng header hoặc footer bạn muốn xuất hiện số trang. Việc này sẽ mở tab Design dưới Header & Footer Tools.

4. Click Link to Previous để tắt liên kết của header hoặc footer với section trước.Headers và footers được liên kết riêng, nên nếu bạn muốn số trang xuất hiện ở header, tắt liên kết của headers. Nếu bạn muốn số trang nằm ở footer, tắt liên kết của footers.

5. Click Page Number và chọn vùng và style. Ví dụ, click Top of Page và sau đó chọn thiết kế phù hợp.

[external_link offset=2]

6. Click Page Number > Format Page Numbers để mở hộp thoại Page Number Format.7. Để bắt đầu đánh số từ 1, click Start at, và gõ 1 (nếu không, Word sẽ tự động áp dụng số trang thực tế).

8. Click OK.

9. Khi đã hoàn thành, click Close Header and Footer hoặc double-click ngoài vùng header hoặc footer.

Chúc các bạn thành công!

[external_footer]

Scores: 4.4 (13 votes)