6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10

Bạn có thể sử dụng 1 trong 6 phương pháp sau để mở Computer Properties (hay System Properties) trên Windows 10.

6 cách để mở Computer/System Properties trong Windows 10

Cách 1: Bật qua menu ngữ cảnh This PC

Bước 1: Nhấp chuột phải vào This PC và chọn Properties từ menu.

[external_link_head]
6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Nhấp chuột phải vào This PC và chọn Properties từ menu

Mẹo: Menu ngữ cảnh của File Explorer cũng có thể giúp đạt được mục tiêu tương tự.

Bước 2: Chọn Remote settings, System protection hoặc Advanced system settings trong cửa sổ System.

[external_link offset=1]
6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Chọn Remote settings, System protection hoặc Advanced system settings trong cửa sổ System

Lưu ý: Bước này là điều bắt buộc phải làm và nó sẽ không được lặp lại trong các phương pháp dưới đây.

Cách 2: Mở thông qua This PC và các phím tắt

Nhấp vào This PC và nhấn Alt+Enter trên bàn phím.

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Nhấp vào This PC và nhấn Alt+Enter trên bàn phím

Cách 3: Bật thông qua các phím tắt

Nhấn Win+ Pause /Break trên bàn phím.

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Nhấn Win+ Pause/Break trên bàn phím

Cách 4: Mở System Properties thông qua tìm kiếm

Nhập system vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và chọn System trong kết quả.

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Nhập system vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ

Cách 5: Bật trong Control Panel

Truy cập Control Panel, chọn System and Security, sau đó nhấn System.

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Truy cập Control Panel, chọn System and Security, sau đó nhấn System

Cách 6: Mở thông qua Settings

Bước 1: Tìm kiếm và nhấp vào About your PC trong số các tùy chọn.

[external_link offset=2]
6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Tìm kiếm và nhấp vào About your PC

Bước 2: Nhấn vào System info ở bên phải.

6 cách mở Computer/System Properties trong Windows 10
Nhấn vào System info ở bên phải

Với 6 cách đơn giản nêu trên, bạn có thể dễ dàng truy cập Computer/System Properties trong Windows 10.

Chúc bạn thực hiện thành công![external_footer]

Scores: 4.4 (15 votes)