T R IỆ U C HỨ N G

Tôi muốn chuyển tài khoản người dùng Microsoft của mình sang tài khoản người dùng cục bộ. Tôi phải làm gì?

G IẢ I P HÁ P

Chuyển tài khoản Microsoft sang tài khoản người dùng cục bộ

[external_link_head]

Trong Windows 8, bạn có thể chuyển tài khoản Microsoft sang tài khoản người dùng cục bộ bất kỳ lúc nào. Nếu làm như vậy, bạn sẽ bỏ qua một số lợi ích như đồng bộ hóa tự động và sử dụng các ứng dụng chính của Windows 8. Ngoài ra, bạn phải sử dụng trình duyệt của mình để đăng nhập vào OneDrive để truy cập vào các tệp và hình ảnh của mình.

Lưu ý: Bài viết này mô tả việc sử dụng Windows 8 bằng chuột vào bàn phím.

1. Khởi động Windows 8, đăng nhập và sử dụng phím tắt [Windows] + [I] để mở Thiết đặt.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

[external_link offset=1]

2. Bấm Thay đổi thiết đặt PC ở phía dưới.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

3. Trong Thiết đặt PC, bấm Người dùng.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

4. Bấm Chuyển sang tài khoản cục bộ.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

5. Đầu tiên, bạn phải xác nhận mật khẩu hiện tại của mình.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

6. Bấm Tiếp theo.

[external_link offset=2]

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

7. Hoàn tất biểu mẫu nhập sau bằng cách cung cấp mật khẩu cục bộ và gợi ý mật khẩu.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

8. Bấm Tiếp theo.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)

9. Bấm Đăng xuất và hoàn tất. Bạn sẽ bị đăng xuất và cần phải đăng nhập lại bằng tài khoản mới.

Windows 8: Tạo Tài khoản Người dùng (Cục bộ)