Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ – MM GROUP

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ – MM GROUP

Khi bạn có một tài khoản Gmail tức là bạn có nhiều tài khoản các ứng dụng khác của Google như Youtube, lịch… Để xóa tài khoản mặc định Gmail trên máy tính các bạn phải đăng xuất tài khoản hiện tại sau đó đăng trên trình duyệt bằng tài khoản khác.

Các bước chi tiết sẽ được mình chia sẻ chi tiết trong bài viết các bạn theo dõi nhé.

[external_link_head]

1. Cách xóa tài khoản Gmail mặc định trên máy tính

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn. Hãy chắc chắn rằng đây là tài khoản Gmail mặc định của bạn.

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản các bạn nhấp vào ảnh đại diện góc bên phải gmail của các bạn.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 3: Đăng xuất tài khoản Gmail của bạn. Trong tài khoản mặc định thì tất cả các tài khoản liên kết sẽ được đăng xuất ra ngoài.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

>>Tham khảo: Email doanh nghiệp tính năng và chi phí chi tiết Email Google, Microsoft, Zoho.

Bước 4: Sau khi bạn đăng xuất Google sẽ yêu cầu các bạn chọn một tài khoản khác để đăng nhập.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 5: Sau khi chọn tài khoản nhập vào địa chỉ Gmail và mật khẩu của tài khoản mới.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

[external_link offset=1]

Xóa tài khoản Gmail

Bước 6: Sau khi đăng nhập các bạn có thể thêm tài khoản thành tài khoản mặc định mong muốn.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 7: Chọn”Add Account“(Thêm tài khoản vào tài khoản mặc định).

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 8: Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm hoặc các bạn có thể đăng nhập để thêm tài khoản khác.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 9: Như vậy các bạn đã thêm nhiều tài khoản Gmail chỉ cần chọn 1 tài khoản làm tài khoản mặc định là xong.

>> Bấm xem ngay: Lỗi không đăng nhập được Gmail và cách xử lý chi tiết.

2. Cách thay đổi khoản gmail mặc định trên điện thoại Android

Bước 1: Vào phần Settings (Cài đặt).

Bước 2: Nhìn vào màn hình bạn sẽ thấy ở phần Accounts (Tài khoản).

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 3: Nhấn vào nút Google để xoá tài khoản đã sử dụng.

Bước 4: Chọn địa chỉ email cần xóa.

Bước 5: Nhấn vào nút ba chấm bên trái.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail 2

Bước 6: Chọn vào nút Remove Account (Xoá tài khoản).

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail 6

[external_link offset=2]

>> Bấm xem ngay: Hướng dẫn đăng ký đuôi Edu miễn phí mới nhất 2020.

Bước 7: Chọn nút Remove (Xoá tài khoản) một lần nữa để xác nhận lại chắc chắn là bạn muốn xóa.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail 7

3. Thêm tài khoản Gmail mới vào điện thoại

Bước 1: Sau khi bạn xóa tài khoản xong, các bạn có thể chọn nút Add Account (Thêm tài khoản).

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 2: Chọn Google >> Sau đó sẽ xuất hiện một bảng để bạn nhập tài khoản và pass vào.

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

Bước 3: Sau đó chọn Đồng ý >> Tiếp theo chọn Next.

Bước 4: Chọn vào Remind me later (Nhớ tôi sau). Chọn Next (Tiếp theo).

Cách Xóa Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Máy Tính ✔️ - MM GROUP

Xóa tài khoản Gmail

>>Xem thêm: Cách gởi file work trong Gmail đơn giản. Trong công việc các bạn thường phải gởi file hình ảnh, video, file excel trong bài viết chi tiết cách đính kèm tập tin.

Như vậy các bạn đã thay đổi tài khoản Gmail trên điện thoại.

Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.5 (13 votes)